Skip to main content

Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmûvelődési Szövetség

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmûvelődési Szövetség, ismertebb nevén a CSEMADOK a felvidéki magyarság legnagyobb és legrégibb hagyományokkal rendelkező szervezete. A szövetség 1949 március 5-én alakult. Azóta szervezi, fejleszti és védi a szlovákiai magyarság anyanyelvét és kultúráját.

A Csemadok kassai szervezete már az elsők között 1949-ben megalakult. Színjátszó csoportja, énekkara, irodalmi színpada, tánccsoportja a legszínvonalasabbak közé tartozott a Felvidéken. Tevékenységét húsz éven keresztül a legendás kassai kultúrházban, az Olympiában fejtette ki. Csoportjai szerte Szlovákiában nagy sikerrel szerepeltek.

A kassai magyarság az elmúlt század hatvanas éveinek végéig komoly társadalmi életet élt. Ennek következtében létszáma gyarapodott. A szervezetbe tömörült „fizető” tagok száma meghaladta a négy ezret.

Kassának a második világháború után mintegy ötvenezer lakosa volt. A polgárok nagy része beszélte a magyar nyelvet. A hatvanas években azonban megkezdődött az erőltetett iparosítás. Sok tízezer ember özönlött be a lakótelepekre, akiknek anyanyelve nem magyar volt. A város lakossága egyre hígult. Ma meghaladja a negyed milliót. A magyar nyelv háttérbe szorult. 1969-ben az államhatalom lebontás ürügyével elvette az Olympia kultúrházat. A magyar kultúra az utcára szorult. ( Az épület több mint negyven év elteltével még mindig áll de a szlovák kultúrát szolgálja.)

1969-ben a szlovákiai magyarság közakaratából újjáalakult az 1945-ben elhallgattatott magyar nyelvû Thália Színház. Igaz, nem került vissza eredeti épületébe a ma szlovák Állami Színháznak helyt adó hajdani Magyar Nemzeti Színházba, azonban a kassai „Magyar Ipariskola” tornatermének átépítése után megtalálta játszóhelyét.

A kassai Csemadok a 20. sz. hetvenes éveitől Rákosi Ernő eperjesi festőmûvész hagyatékából vásárolt Kovács utca 38. sz. alatti ingatlanban tevékenykedik.

Adója 2%-át itt tudja felajánlani.